Rotary mower There are 2 products.

Showing 1 - 2 of 2 items
  • The rotary mower blade is part of a rapidly rotating knife, cutting is done by a quick blow the plant. The plant is pressed to another member but keeps it inertia. This type of mower requires more power, but it is much more efficient than a sickle bar mower. Significant jerking mowed plant is used for the simultaneous grinding plant while mowing.

  • W kosiarce rotacyjnej częścią tnącą jest szybko obracający się nóż, cięcie odbywa się poprzez szybkie uderzenie rośliny. Roślina nie jest dociskana do innego elementu lecz utrzymuje ją bezwładność. Ten typ kosiarki wymaga więcej mocy, ale jest znacznie wydajniejszy od kosiarki listwowej. Znaczne szarpanie koszoną rośliną  jest wykorzystywane do...

Showing 1 - 2 of 2 items